Pojď hrát házenou!

Najdeš u nás super trenéry a dobrý kolektiv

Děkujeme všem partnerům za jejich podporu