Příspěvky

Příspěvky pro rok 2021 jsou stanoveny následovně.

    • Přípravka (2013 a maldší) - 2.000,-Kč
    • MINI a starší (2012 a starší) - 3.500,-Kč

Příspěvky lze uhradit přes bankovní účet:

Fio Banka: 2601721849/2010
(do zprávy pro příjemce uvést jméno člena za kterého je hrazeno).

Celá částka se hradí na období dvanácti měsíců. Částku lze po dohodě s trenérem rozdělit  na dvě platby.

Z členských příspěvků je mimojiné hrazeno:

  • členský příspěvek do ČSH,
  • členský příspěvek do TJ,
  • doprava na turnaje a startovné,
  • pronájmy sportovišť,
  • materiál pro trénonvání dětí,
  • vzdělání trenérů.