Pojď hrát házenou!

Najdeš u nás super trenéry a dobrý kolektiv

Příspěvky

Příspěvky pro rok 2020 a 2021 jsou stanoveny následovně.

    • Děti do 6 let - 1.700,-Kč
    • Děti od 6 let  - 3.400,-Kč

Příspěvky lze uhradit přes bankovní účet:

Fio Banka: 2601721849/2010
(do zprávy pro příjemce uvést jméno člena za kterého je hrazeno).

Celá částka se hradí na období dvanácti měsíců. Částku lze po dohodě s trenérem rozdělit  na dvě platby.

Z členských příspěvků je mimojiné hrazeno:

  • členský příspěvek do ČSH,
  • členský příspěvek do TJ,
  • doprava na turnaje a startovné,
  • pronájmy sportovišť,
  • materiál pro trénonvání dětí,
  • vzdělání trenérů.