Příspěvky

Příspěvky pro rok 2023 jsou stanoveny následovně.

  • Přípravka (2015 a maldší) - 2.000,-Kč
  • MINI (2013 a 2014) - 4.000,-Kč (2.000,-Kč pololetí)
  • MLADŠÍ s STARŠÍ ŽÁCI + DOROST - 5.000,-Kč (2.500,- Kč pololetí)

Příspěvky lze uhradit přes bankovní účet:

Fio Banka: 2601721849/2010
(do zprávy pro příjemce uvést jméno člena za kterého je hrazeno).

Z členských příspěvků je hrazeno:

 • členský příspěvek do ČSH,
 • členský příspěvek do TJ,
 • doprava na turnaje a startovné,
 • pronájmy sportovišť,
 • materiál pro trénonvání dětí,
 • odměny trenérů a jejich vzdělání.