Proběhlo házenkářské soustředění 2023

Proběhlo házenkářské soustředění 2023

Ve dnech 12. až 19. srpna 2023 se odehrálo již tradiční házenkářské soustředění v malebném rekreačním středisku Poslův Mlýn. Pro letošní rok se na této sportovní události sešlo 40 nadějných mladých házenkářů a sedmičlenný realizační tým, jenž se věnovali zdokonalování techniky, taktiky a celkové kondice svých svěřenců.

Místo konání: Poslův Mlýn

Poslův Mlýn, již osvědčené rekreační středisko, opět poskytl ideální prostředí pro konání házenkářského soustředění. Rázem malebného kraje a moderních sportovních zařízení vytvořil prostředí, ve kterém se děti mohly plně soustředit na svůj sportovní rozvoj a zároveň si užít příjemnou atmosféru.

Tréninkový program

Hlavním cílem soustředění bylo zdokonalování házenkářských dovedností a posilování týmového ducha. Trenéři vytvořili náročný, ale efektivní tréninkový program, který zahrnoval tři tréninky denně. Ranní tréninky probíhaly přímo v areálu Poslova Mlýna, odpolední se uskutečňovaly na hřišti místní základní školy a večerní tréninky byly zaměřeny na speciální techniky a taktiky házenkářského umění.

Díky rozmanitému prostředí se děti setkávaly s různými podmínkami a různými výzvami, což přispělo k jejich celkovému rozvoji. Týmová spolupráce byla klíčovým prvkem, a tak se děti učily nejen od trenérů, ale také od sebe navzájem.

Realizační tým

Sedmičlenný realizační tým tvořený zkušenými trenéry se postaral o individuální rozvoj každého účastníka. Každý trenér měl svůj specializovaný obor, ať už šlo o techniku, taktiku, fyzickou přípravu či psychologii. Tato multidisciplinární přístup pomohl zajistit komplexní rozvoj mladých házenkářů.

Závěrečný večer a ocenění

Soustředění vyvrcholilo závěrečným večerem, během kterého byly předány ocenění za nejlepší výkony, týmového ducha a největší pokroky. Každé dítě bylo povzbuzeno a oceněno za svůj přínos k celkovému týmovému úspěchu.

Závěr

Házenkářské soustředění v Poslově Mlýně nebylo pouze sportovní akcí, ale i příležitostí pro děti rozvíjet své dovednosti, posilovat týmový duch a navazovat nová přátelství. Tato tradice nesoustředění nejen podporuje sportovní rozvoj, ale také vytváří nezapomenutelné zážitky a vzpomínky, které budou dětem doprovázet po celý život.

Poděkování

A ještě slovo na závěr. Rádi bychom poděkovali Ústeckému kraji za podporu házenkářského soustředění. Bez takto významné podory by se naše soustředění nemhlo odehrát. www.kr-ustecky.cz