Pojď hrát házenou!

Najdeš u nás super trenéry a dobrý kolektiv

O nás

„Nejsme kroužek!“

Oddíl házené byl založen v roce 1967. Již od svého založení jsme se účastnili vyšších soutěží a postupně jsme získavali na jméně nejen v serveních čechách. Na přelomu tisíciletí se však počet členů začal snižovat až do roku 2009 kdy hrozil úplný zánik tohoto sportu v Děčíně. V současné době jsme se přeorientovali z můžské házené na práci s dětmi a mládeží. V roce 2016 došlo k obnovení náborů dětí do oddílu a systematickou prací se nám podařilo otevřít družstva mini a mladších žáků. V nadcházejicích letech chceme zněkolikanásobit členskou základnu od nejmenších věkových kategorií až po dorostenecké družstva a účastnit se nejvyšších soutěží.

Všestranný sportovní rozvoj

Naši trenéři znají ontogenetický vývoj, který u každého jedince zvlášť respektují. Snažíme se ke každému přistupovat individuálně a hlavně tak, aby se děti rozvíjely hlavně v nejmladších kategoriích všestranně. 

Vychováváme talenty

Oddíl je zapojen do programu RHC (Regionální házenkářské centrum). Odchovance vypouštíme v dorosteneckém věku do světa a necháváme je působit v klubech jako HK Baník Most, nebo Dukla Praha. Nebráníme talentům v osobním rozvoji a pokud vidíme, že sveřenec náš oddíl přerostl, pak mu umožníme rozvoj v jiném klubu, nebo oddíle.

Dbáme na rozvoj osobnosti

Naši trenéři rozvíjejí nejen pohybové schopnosti a dovednosti, ale zaměřují se i na osobnostní rozvoj. Děti a mládež je tak učena k disciplíně, týmovému duchu a pokoře. Současně navazují nové sociální vztahy díky tomu, že získávají nové kamarády a stávají se členem organizované skupiny.

Trenérský tým

Naši trenéři jsou rekrutování z řad bývalých hráčů. Snažíme se aby každý trenér dosáhl nejvyšší kvalifikace a svoje znalosti a dovednosti si neustále doplňoval. Pravidelně se účastníme trenérských kurzů a seminářů. Trenéři připravují děti tak, aby se naučili vše potřebné pro svoji věkovou kategorii a mohly se dále rozvíjet.