Pojď hrát házenou!

Najdeš u nás super trenéry a dobrý kolektiv

Premiéra školní ligy v miniházené v Děčíně

Premiéra školní ligy v miniházené v Děčíně

V Děčíně se do června odehrají tři turnaje v miniházené v rámci zahájení školní ligy.

V Děčíně se do června odehrají tři turnaje v miniházené v rámci zahájení školní ligy. Školní liga startuje za účasti pěti škol z děčínského okresu a Ústecka. Díky olympijským hrám v Londýně v roce 2012 se házená stala vyhledávaným sportem v České republice. Mimo jiné také v našem Ústeckém kraji. Vrcholová házená se hraje v Lovosicích (muži), v Mostě (ženy). Obě tato družstva jsou na vrcholu slávy. A návštěvy diváků vyprodávají haly.

V Děčíně začal projekt „Házená do škol“. Cílem tohoto projektu je dát dětem možnost vyzkoušet si ideální sport pro děti na základních školách, a to díky jednoduché koncepci „hoď a běž a dej gól“. Házenkářské dovednosti mají tu výhodu, že jsou použitelné i v ostatních kolektivních sportech.

Na všech pěti školách, které jsou zapojeny v tomto projektu, byly v rámci výuky tělesné výchovy předvedeny ukázkové hodiny házené. Ohlas dětí i učitelů tělesné výchovy byl velmi pozitivní. Dle učitelů tělesné výchovy je házená velmi atraktivní hrou a to i pro základní školy s malou tělocvičnou.

První turnaj v rámci Děčínské školní ligy v miniházené se uskuteční v Libouchci, a to dne 24. 4. 2015. Bude hrát celkem osm družstev, a to v kategoriích dětí z prvních až třetích ročníků a čtvrtých až pátých ročníků. Každá škola může přihlásit svá družstva do školní ligy v miniházené. Jedinou podmínkou je poskytnout dle možností školy k dispozici své školní hřiště či tělocvičnu a mít školního trenéra (učitele tělesné výchovy), který vede družstva své školy v turnaji. Škola se zúčastní minimálně dvou turnajů v každém pololetí kalendářního roku. Ideální je, aby škola do turnaje nominovala dvě družstva. První družstvo sestavené z dětí z prvních až třetích ročníků (10 až 11 dětí), druhé družstvo sestavené z dětí čtvrtých až pátých ročníků (10 až 11 dětí).

Byli bychom rádi, aby tato tradice, která bude zahájena 24. 4. 2015 ve sportovní hale v Libouchci pokračovala i v příštím školním roce 2015/2016. A samozřejmě věříme v zapojení dalších základních škol, jejichž dojezdová vzdálenost na školní hřiště nebo do tělocvičen v Děčíně není příliš časově náročná.

Autor: Antonín Čajka