Pojď hrát házenou!

Najdeš u nás super trenéry a dobrý kolektiv

V Děčíně se odehrálo druhé kolo Děčínské školní ligy

V Děčíně se odehrálo druhé kolo Děčínské školní ligy

Na hřišti Základní školy Vojanova se odehrál 2.turnaj škol v mini házené

Této akce se zúčastnilo 10 družstev z pěti škol Děčínského a Ústeckého okresu. Školní družstva byla rozdělena na dvě kategorie a to 1-3 ročník a 4-5 ročník. Hrálo se na dvou půlkách na hřišti systémem každý z každým.

V úvodu turnaje pronesl slavnostní projev ředitel Základní školy Vojanova pán Mgr. Karel Rajchl, který v projevu popřál školákům hodně zdaru a slunečné počasí, což se vyplnilo.

Turnaj by zahájen úvodním hvizdem rozhodčích Jaroslava Faráře a Tomášem Jabloneckým (na druhém hřišti) a dále okračoval v rychlém sledu. Školní družstva vedená trenéry předváděla vynikající výkon. Na tomto klání bylo jasně vidět, že školy, které si do ligy přihlásily, je miniházená velice populární. Miniházená má jistě velkou perspektivu a to nejen pro školy, ale i pro házenou jako celek. Ba dokonce i pro děcka, co prošla ukázkovými hodinami a prošla sítem výběru školních trenéru jež se přihlásila na oddíl házené Slavoje Děčín. Velkou výzvou jsou i kroužky miniházené na základních školách, o které mají rodiče velký zájem .

Po hodinách klání za překrásného počasí se celky v turnajích snažili dohrát každé utkání do vítězného konce. Velkým kladem byla velká prestiž trenérů, která hnala své hráče a hráčky do boje o každý míč. Byli situace, kdy chlapec a dívka drželi míč a nechtěli ho pustit, dokud rozhodčí neodpískal tento souboj o míč. To se dělo za bouřlivého fandění celého družstva. Velkou výzvou školních celků, bylo i využití areálu školy v podobě pískového hřiště na basket, či antukové dráhy, která chvílemi nebyla vidět. A to se odehrávalo v době, kdy hráči trávili čas mezi utkáními.

Po posledním utkání přišlo na řadu slavnostní vyhlášení ,kterého se opět ujal ředitel Základní školy Vojanova pán Mgr.Karel Rajchl, který poděkoval celkům za účast a slavnostně předal diplomy a sladké odměny pro každé družstvo. Na závěr došlo i na vyhlášení celkového pořadí turnaje. V kategorii ročníku 1-3 se stal celkovým vítězem turnaje Základní škola Jílové (Jílovačci před družstvem ze školy Vojanova, druháci ze školy z Libouchce, prdlíci z Libouchce a další pořadí škola Kamenická + škola Vojanova druháci B) V kategorii ročníku 4-5 se vítězem družstvo se ZŠ Kamenická (kamenická starší před družstvy školy Vojanova, páťáci a Jilováci druhý pořadí, poté prdlíci z Libouchce a školy Machovka). Předpokladem zápasů bylo vyzkoušet si miniházenou pro většinu hráčů a celkové pořadí nebylo až zas tak důležité.

Na závěr turnaje došlo i na focení trenérů, hráčů a rozhodčích na společné foto. Závěrem zaznělo i datum posledního turnaje miniházené, které se uskuteční v pátek 12.6. od 9 hodin na Hřišti Slavoje Děčín, kde bude i slavnostní ukončení nultého ročníku Děčínské školní ligy.

Autorem je Antonín Čajka